Profil

SBZ s.r.o. vznikla v roku 1995.  Tým, že pri našich podnikateľských aktivitách sme vedeli využiť širokú škálu reklamných produktov, začali sme reklamu vyrábať. Najprv pre seba, neskôr pre známych až po bežných klientov.

Počas tohoto obdobia sme stretli a získali veľa verných zákazníkov. Patria k nim jednotlivci, študenti, podnikatelia, malé aj väčšie spoločnosti, združenia, športové kluby, ale aj reklamné agentúry.

Po viac ako 20-tich rokoch,  sa profil spoločnosti zmenil  z malého závodu  na rodinný podnik. Či už po stránke prístupu, spoľahlivosti a profesionality, náš výkon sa snažíme udržať na tej najvyššej úrovni.

Spoločnosť sa venuje výrobe tlačenej reklamy na papier, fóliu, banner, textil, rôzne pvc dosky ako aj rezanej reklame do fólií. Taktiež výrobe 3D lóg a nápisov, svetelnej reklame, potlače reklamného textilu, olepu vozidiel, výkladov, totemov a výrobe reklamných tabúľ.

Nedávno sme našu činnosť rozšírili o olep okien a výkladov UV fóliou. Tiež demontážou nepotrebnej starej  reklamy a montážou novej, ako aj montážou rôznych vývesných a informačných systémov. Robíme aj zákazky, ktoré s reklamou súvisia len okrajovo, len si vyžadujú zručnosť a kreativitu, ktoré sme za dlhé roky skúseností získali.

Snažíme sa a verím že budete spokojný s našou službou a prístupom. Budeme radi keď nás oslovíte a umožnite nám zrealizovať vaše nápady ďalej.